Chráni hreben strechy pred zatekaním vody (daždové zrážky)a pred vnikaním snehu pri snežení. Chráni taktiež pred inýmivonkajšími cinitelmi, ktoré by mohli preniknút pod strešnúkrytinu.

Celková dĺžka: 2mb
Efektívna dĺžka: 1,9mb

Chráni hrebeň strechy pred zatekaním vody (dažďové zrážky)a pred vnikaním snehu pri snežení. Chráni taktiež pred inými vonkajšími činitelmi, ktoré by mohli preniknút pod strešnú krytinu.

Celková dĺžka: 2mb
Efektívna dĺžka: 1,9mb 

Používa sa na ukončenie oblého hrebenáča v nárožiach.

Strešné úžľabie je prvok, ktorý sa montuje na spoji plôch. Toto miesto je vystavené najväčšiemu zaťaženiu vodou alebo ležiacim snehom. Prvok úžľabia sa dodatočne utesňuje samolepiacimi klinmi, ktoré chránia pred zafukovaním vody a snehu a umožňujú správne vetranie.

Celková dĺžka: 2mb
Efektívna dĺžka: 1,9mb  

Montuje sa v mieste napojenia rôznych materiálov. Strešná väzba celý čas pracuje. Berúc do úvahy túto skutočnosť, je potrebné použiť dvojdielné klampiarské prvky, kde sa jeden prvok pripevní k streche a doplnková ochranná lišta sa napojí na múr.

Celková dĺžka: 2 mb
Efektívna dĺžka: 1,9 mb 

Má za úlohu zabraňovať odtrhnutiu odkvapových žľabov zosúvajúcim sa snehom a súčasne zabezpecovať, aby zosúvajúci sa sneh nespôsobil škody pred budovou.

Montuje sa v mieste napojenia rôznych materiálov. Strešná väzba celý čas pracuje. Berúc do úvahy túto skutočnosť, je potrebné použiť dvojdielné klampiarské prvky, kde sa jeden prvok pripevní k streche a doplnková ochranná lišta sa napojí na múr.

Celková dĺžka: 2 mb
Efektívna dĺžka: 1,9 mb 

Účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny na stranách po spáde.

Celková dĺžka: 2 mb
Efektívna dĺžka: 1,9 mb

Používa sa pri ukončeniach strechy po stranách po spáde. Jej účelom je zabránit podfúknutiu krytiny a slúži ako ukončovacia lišta.

Celková dĺžka: 2 mb
Efektívna dĺžka: 1,9 mb 

Chráni pred zafukovaním vody a snehu medzi strechu a odkvapový žlab. Chráni steny pred navlhnutím a znečistením fasády budovy.

Celková dĺžka: 2 mb
Efektívna dĺžka: 1,9 mb